Alignment of PhET sims with NGSS


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Alignment of PhET sims with NGSS
Popis These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Aligment
Simulácia Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Balón a elektrostatika (HTML5), Lom svetla (HTML5), Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Stavba molekúl (HTML5), Stavba jadier (HTML5), Stavba atómu (HTML5), Vztlak, Elektrické pole nábojov (HTML5), Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Koncentrácia (HTML5), Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Davissonov-Germerov experiment, Hustota (HTML5), Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Tlak a prúdenie kvapaliny, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Trenie (HTML5), Vlastnosti plynu (HTML5), Ideálny plyn (HTML5), Gene Expression Essentials (HTML5), Generátor, Ľadovec, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Skleníkový efekt, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), John Tra-volt (HTML5), Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Mikrovlnka, Tvary molekúl (HTML5), Tvary molekúl: základy (HTML5), Molekuly a žiarenie (HTML5), Moja slnečná sústava, Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), Kyvadlo (HTML5), pH škála: základy (HTML5), Fotoelektrický jav, Tektonické platne, Pravdepodobnosť (HTML5), Rádiové vlny, Datovanie rádioaktívnou metódou, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reakcie & Hodnoty, Soľ & Jej rozpustnosť, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Tlak v kvapaline (HTML5), Interferencia vlnenia (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein updated by Diana López
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 8.10.2015
Dátum aktualizácie 27.10.2022