Alignment of PhET sims with NGSS


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Alignment of PhET sims with NGSS
Popis These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová course
Simulácia Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Balón a elektrostatika (HTML5), Lom svetla (HTML5), Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Stavba molekúl (HTML5), Stavba atómu (HTML5), Vztlak, Elektrické pole nábojov (HTML5), Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Davissonov-Germerov experiment, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Tlak a prúdenie kvapaliny, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Trenie (HTML5), Vlastnosti plynu (HTML5), Ideálny plyn (HTML5), Gene Expression Essentials (HTML5), Generátor, Ľadovec, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Skleníkový efekt, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), John Tra-volt (HTML5), Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Mikrovlnka, Tvary molekúl (HTML5), Tvary molekúl: základy (HTML5), Molekuly a žiarenie (HTML5), Moja slnečná sústava, Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), Kyvadlo (HTML5), Fotoelektrický jav, Tektonické platne, Pravdepodobnosť (HTML5), Rádiové vlny, Datovanie rádioaktívnou metódou, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reakcie & Hodnoty, Soľ & Jej rozpustnosť, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Tlak v kvapaline (HTML5), Interferencia vlnenia (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein updated by Diana López
Kontaktný email Diana.LopezTavares@colorado.edu
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 8.10.2015
Dátum aktualizácie 3.9.2021