Alignment of PhET sims with NGSS


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Alignment of PhET sims with NGSS
Popis These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Aligment
Simulácia Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Interakcia medzi atómami (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Balón a elektrostatika (HTML5), Lom svetla (HTML5), Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Stavba molekúl (HTML5), Stavba jadier (HTML5), Stavba atómu (HTML5), Vztlak, Elektrické pole nábojov (HTML5), Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Koncentrácia (HTML5), Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Davissonov-Germerov experiment, Hustota (HTML5), Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Tlak a prúdenie kvapaliny, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Trenie (HTML5), Vlastnosti plynu (HTML5), Ideálny plyn (HTML5), Gene Expression Essentials (HTML5), Generátor, Ľadovec, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Skleníkový efekt (HTML5), Skleníkový efekt, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), John Tra-volt (HTML5), Keplerove zákony (HTML5), Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Mikrovlnka, Tvary molekúl (HTML5), Tvary molekúl: základy (HTML5), Molekuly a žiarenie (HTML5), Moja slnečná sústava, Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), Kyvadlo (HTML5), pH škála: základy (HTML5), Fotoelektrický jav, Tektonické platne, Pravdepodobnosť (HTML5), Rádiové vlny, Datovanie rádioaktívnou metódou, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reakcie & Hodnoty, Soľ & Jej rozpustnosť, Sound Waves (HTML5), Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Tlak v kvapaline (HTML5), Interferencia vlnenia (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein, updated by Diana López & Briana H. Clarke
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 8.10.2015
Dátum aktualizácie 11.6.2024