Alignment of PhET sims with NGSS


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Alignment of PhET sims with NGSS
Тайлбар These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Судлагдахуун Биологи, Газар зүй, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Дунд анги
Төрөл Alignment
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Aligment
Загварчлал(ууд) Альфа Задрал, Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Гэрлийн хугарал (HTML5), Бетта Задрал, Хар биеийн Спектр (HTML5), Молекул бүтээх (HTML5), Цөмийг байгуул (HTML5), Атом Угсрах (HTML5), Архимедийн хүч, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Мөргөлдөөний Лаб (HTML5), Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Концентрац (HTML5), Кулоны Хууль (HTML5), Муруйг тодорхойлох (HTML5), Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц, Нягт (HTML5), Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Тэшүүрчний Энергийн Парк (HTML5), Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Шингэний Даралт ба Урсгал, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Үрэлт (HTML5), Хийн Шинж (HTML5), Хийтэй Танилц (HTML5), Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5), Үүсгүүр, Мөсөн гол, Гравитац Ба Орбит (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн (HTML5), Хүлэмжийн Хийн Нөлөө, Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Жон Травольт (HTML5), Соронзон ба Цахилгаан соронзон, Масс ба Пүрш (HTML5), Микро долгион, Молекул Байгуулалт (HTML5), Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5), Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Миний Нарын Систем, Байгалийн Селекц (HTML5), Байгалийн Селекци, Цөмийн Хуваагдал, Омын хууль (HTML5), Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5), Фотоцахилгаан Үзэгдэл, Тектоник Хавтан, Plinko магадлалын түгэлт (HTML5), Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон, Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Урвал ба Тооцоо, Давс ба Уусмал, Материйн Төлөв (HTML5), Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), Сахар ба Давсны Уусмал, Налуу, Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Долгионы Интерференц (HTML5), Чавхдасны Долгион (HTML5), Долгион Танилц (HTML5)


Зохиогч(д) Trish Loeblein updated by Diana López
Сургууль / Байгууллага PhET
Баталсан өдөр 10/8/15
Шинэчилсэн өдөр 9/21/23