Alignment of PhET sims with NGSS


Download all files as a compressed .zip


Title Alignment of PhET sims with NGSS
Description These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Subject Biology, Chemistry, Earth Science, Physics
Level High School, Middle School
Type Alignment
Answers Included No
Language İngiliscə
Keywords Aligment
Simulation(s) Alpha Decay, Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5), Tərəzi laboratoriyası (HTML5), Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılması (HTML5), Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5), İşığın sınması (HTML5), Beta Decay, Qara cisim şüalanması (HTML5), Molekul yarat (HTML5), Nüvə yarat (HTML5), Atom Qur (HTML5), Buoyancy, Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5), Toqquşma Laboratoriyası (HTML5), Rəng Ayırd Etmə (HTML5), Konsentrasiya (HTML5), Kulon qanunu (HTML5), Əyri xətt uyğunluqları (HTML5), Davisson-Germer: Electron Diffraction, Sıxlıq (HTML5), Electric Field Hockey, Enerji Formaları və Dəyişmələri (HTML5), Enerji Skeyt Parkı (HTML5), Enerji Skeyt Parkı: Əsasları (HTML5), Faradey təcrübəsi, Faradey qanunu (HTML5), Fluid Pressure and Flow, Forces and Motion, Qüvvələr və hərəkət (HTML5), Sürtünmə (HTML5), Qazların xassələri (HTML5), Qazlara Giriş (HTML5), Gen Ekspressiyası (HTML5), Generator, Glaciers, Qravitasiya və Orbitlər (HTML5), Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası (HTML5), Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası: Əsaslar (HTML5), İstixana Effekti (HTML5), The Greenhouse Effect, İzotoplar və Atom Kütləsi (HTML5), Con Travoltaj (HTML5), Kepler Qanunları (HTML5), Maqnit və elektromaqnit, Kütlələr və yaylar (HTML5), Microwaves, Molekul Formaları (HTML5), Molekul Formaları: Əsasları (HTML5), Molekullar və İşıq (HTML5), My Solar System, Təbii Seçmə (HTML5), Natural Selection, Nuclear Fission, Om qanunu (HTML5), Rəqqas laboratoriyası (HTML5), pH Cədvəli: Əsasları (HTML5), Fotoelektrik effekt, Plate Tectonics, Plinko Ehtimalı (HTML5), Radio Waves & Electromagnetic Fields, Radioactive Dating Game, Ramp: Forces and Motion, Reagentlər (reaktivlər), Məhsullar və Qalıqlar (HTML5), Reactions & Rates, Salts & Solubility, Sound Waves (HTML5), Maddənin aqreqat halları (HTML5), Maddənin aqreqat halları: Əsasları (HTML5), Sugar and Salt Solutions, The Ramp, Təzyiq altında (HTML5), Dalğaların interferensiyası (HTML5), Naqildə yaranan rəqslər (HTML5), Dalğalara giriş (HTML5)


Author(s) Trish Loeblein, updated by Diana López & Briana H. Clarke
School / Organization PhET
Date submitted 10/8/15
Date updated 6/11/24