Alignment of PhET sims with NGSS


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Alignment of PhET sims with NGSS
Opis These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Przedmiot Biologia, Chemia, Fizyka, Nauki o Ziemi
Poziom Gimnazjum, Liceum
Rodzaj Dopasowanie
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Aligment
Symulacja(e) Rozpad alfa, Równowaga (HTML5), Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5), Balony i pole elektrostatyczne (HTML5), Odbicie i załamanie światła (HTML5), Beta Decay, Widmo ciała doskonale czarnego (HTML5), Budujemy cząsteczkę (HTML5), Budujemy jądro (HTML5), Budujemy atom (HTML5), Siła Wyporu, Ładunki i pola (HTML5), Zderzenia Lab (HTML5), Widzenie kolorowe (HTML5), Stężenie (HTML5), Prawo Coulomba (HTML5), Dopasowanie krzywej (HTML5), Doświadczenie Davisson-Germera, Gęstość (HTML5), Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay, Formy energii i ich przemiany (HTML5), Energia w skateparku (HTML5), Energia w skateparku: podstawy (HTML5), Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya, Prawo Faradaya (HTML5), Ciśnienie i Przepływ Cieczy, Siły i ruch, Siły i ruch: Podstawy (HTML5), Tarcie (HTML5), Gazy - właściwości (HTML5), Gazy - wstęp (HTML5), Ekspresja genu - podstawy (HTML5), Generator, Lodowce, Grawitacja, a orbity (HTML5), Siły Grawitacyjne Lab (HTML5), Siły Grawitacyjne Lab - podstawy (HTML5), Efekt cieplarniany, Izotopy i masa atomowa (HTML5), John Trawoltaż (HTML5), Magnesy i elektromagnesy, Ciężarki na sprężynach (HTML5), Mikrofale, Kształty cząsteczek (HTML5), Kształty cząsteczek: podstawy (HTML5), Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (HTML5), Mój Układ Słoneczny, Selekcja naturalna (HTML5), Naturalna Selekcja, Rozpad jądra, Prawo Ohma (HTML5), Wahadło matematyczne (HTML5), Skala pH: podstawy (HTML5), Efekt fotoelektryczny, Tektonika płyt, Deska Galtona (HTML5), Fale radiowe, Datowanie Gra, Substraty, Produkty i Pozostałości (HTML5), Reakcje i ich szybkości, Sole i rozpuszczalność, Stany skupienia materii (HTML5), Stany skupienia: podstawy (HTML5), Roztwory cukru i soli, Równia pochyla, Pod Ciśnieniem (HTML5), Interferencja fal (HTML5), Fale na linie (HTML5), Fale - wstęp (HTML5)


Autorzy Trish Loeblein updated by Diana López
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 15-10-08
Data zaktualizowana 23-09-21