Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Mô tả Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concept, phet activity, physics
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base, Phóng xạ Alpha, Cân bằng (HTML5), Cân bằng, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Bong bóng và Sự nổi, Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử, Sự nổi, Máy vẽ đồ thị vi tích phân (HTML5), Calculus Grapher , Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5), Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Mật độ (HTML5), Mật độ, Hockey điện, Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Trò chơi Ước lượng, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, Dòng và áp suất chất lỏng, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Tổng hợp sóng, Ma sát (HTML5), Ma sát, Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Quang hình (HTML5), Quang hình, Quang hình: Phần cơ bản (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo, Mê lộ, Nồng độ Mol (HTML5), Nồng độ Mol, Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử, Khách bộ hành, Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử, Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động, Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư, Phản ứng và tốc độ phản ứng, Cộng hưởng, Chuyển động tròn của Bọ rùa, Muối và độ hoà tan, Sóng âm, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Dung dịch muối và đường, Áp suất (HTML5), Áp suất, Cộng vector (HTML5), Cộng Vector, Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/08/2008
Ngày cập nhật 18/04/2023