Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Omtale Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord concept, phet activity, physics
Simuleringar Syre-Bare-løysingar (HTML5), Acid-Base Solutions, Alfanedbryting, Balancing Act (HTML5), Balancing Act, Balancing Chemical Equations (HTML5), Balancing Chemical Equations, Balloons & Buoyancy, Nullstill ballonger (HTML5), Balloons and Static Electricity, Bøying av lys (HTML5), Bending Light, Bygg eit molekyl, Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom, Buoyancy, Calculus Grapher (HTML5), Calculus Grapher, Charges and Fields (HTML5), Charges and Fields, Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Krinsbyggar (likestraum) (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab, Curve Fitting (HTML5), Kurvetilpassing, Density (HTML5), Density, Electric Field Hockey, Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Estimation, Faraday's Electromagnetic Lab, Faraday's Law (HTML5), Faraday's Law, Fluidtrykk og gjennomstrøyming, Forces and Motion, Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves, Friction (HTML5), Friction, Gas Properties (HTML5), Gas Properties, Geometric Optics (HTML5), Geometric Optics, Geometric Optics: Basics (HTML5), Gravity and Orbits (HTML5), Gravity and Orbits, Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab, Gravity Force Lab: Basics (HTML5), Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Isotopes and Atomic Mass, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Masses and Springs (HTML5), Lodd og fjører, Maze Game, Molarity (HTML5), Molarity, Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet, Molekylformer (HTML5), Molecule Shapes, The Moving Man, Pendelforsøk (HTML5), Pendulum Lab, pH-skala (HTML5), pH Scale, Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Reactants, Products and Leftovers (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Reactions & Rates, Resonance, Ladybug Revolution, Salts & Solubility, Sound, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter, Aggregattilstandar (HTML5), Sugar and Salt Solutions, Under Pressure (HTML5), Under trykk, Vector Addition (HTML5), Addisjon av vektorar, Bølgjeinterferens (HTML5), Wave Interference, Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 04.08.08
Oppdatert 18.04.23