Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг.


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Тайлбар Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Олон сонголтот Зарчмын Асуултууд
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс concept, phet activity, physics
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Acid-Base Solutions, Альфа Задрал, Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Balancing Act, Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Balancing Chemical Equations, Сав ба Энерги, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Гэрлийн хугарал (HTML5), Гэрлийн Хугарал, Молекул байгуулах, Атом Угсрах (HTML5), Атом Байгуулах, Архимедийн хүч, Графикын Тооцоолол (HTML5), Графикийн тооцоолол, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори, Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5), Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5), Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб, Муруйг тодорхойлох (HTML5), Муруйд Дөхөлт хийх, Нягт (HTML5), Нягт, Electric Field Hockey, Гулгагчийн Энергийн Парк, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн, Тооцоолол, Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Faraday's Law, Шингэний Даралт ба Урсгал, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Фурьей: Долгион хийх, Үрэлт (HTML5), үрэлт, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Геометр Оптик (HTML5), Геометр оптик, Геометр Оптик: Үндсэн (HTML5), Гравитац Ба Орбит (HTML5), Таталцал ба Орбит, Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн (HTML5), Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Изотоп ба Атомын Масс, Жон Травольт (HTML5), Жон Травольт, Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн, Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба пүрш, Төөрөх Тоглоом, Молийн хэмжээ (HTML5), Molarity, Молекулын Туйлшрал (HTML5), Molecule Polarity, Молекул Байгуулалт (HTML5), Molecule Shapes, Явж буй Хүн, Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pendulum-lab, pH Хуваарь (HTML5), pH Scale, Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Урвал ба Тооцоо, Ресонанс, Цохны Хувьсгал, Давс ба Уусмал, Дуу, Материйн Төлөв (HTML5), States of Matter, Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), Сахар ба Давсны Уусмал, Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Даралтын Үйлчлэл, Векторын Нийлбэр (HTML5), Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци, Чавхдасны Долгион (HTML5)


Зохиогч(д) Trish Loeblein
Сургууль / Байгууллага PhET
Баталсан өдөр 8/4/08
Шинэчилсэн өдөр 4/18/23