Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Qızıl ulduz PhET dizayn qaydalarına əməl edən yüksək keyfiyyətli, sorğuya əsaslanan fəaliyyətləri göstərir.


Download all files as a compressed .zip


Title Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Description Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Subject Physics
Level High School, Undergrad - Intro
Type Multiple-Choice Concept Questions
Answers Included No
Language İngiliscə
Keywords concept, phet activity, physics
Simulation(s) Turşu-Əsas Məhlulları (HTML5), Acid-Base Solutions, Alpha Decay, Tərəzi laboratoriyası (HTML5), Ölcmə əməliyyatı, Kimyəvi tənliklərin balanslaşdırılması (HTML5), Balancing Chemical Equations, Balloons & Buoyancy, Hava balonu və statik elektrik yükləri (HTML5), Balloons and Static Electricity, İşığın sınması (HTML5), Bending Light, Build a Molecule, Atom Qur (HTML5), Build an Atom, Buoyancy, Hesablama Qrafikçisi (HTML5), Calculus Grapher, Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5), Charges and Fields, Circuit Construction Kit (AC+DC), Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab, Dövrə yığım dəsti: Sabit cərəyan (HTML5), Circuit Construction Kit (DC Only), Dövrə yığım dəsti: Sabit cərəyan- virtual laboratoriya (HTML5), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab, Əyri xətt uyğunluqları (HTML5), Curve Fitting, Sıxlıq (HTML5), Density, Electric Field Hockey, Enerji Konki Parkı, Enerji Skeyt Parkı: Əsasları (HTML5), Enerji Konki Parkı : Əsaslar, Estimation, Faradey təcrübəsi, Faradey qanunu (HTML5), Faraday's Law, Fluid Pressure and Flow, Forces and Motion, Qüvvələr və hərəkət (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves, Sürtünmə (HTML5), Sürtünmə, Qazların xassələri (HTML5), Gas Properties, Həndəsi Optika (HTML5), Geometric Optics, Həndəsi Optika: Əsasları (HTML5), Qravitasiya və Orbitlər (HTML5), Gravity and Orbits, Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası (HTML5), Gravity Force Lab, Qravitasiya qüvvəsi laboratoriyası: Əsaslar (HTML5), İzotoplar və Atom Kütləsi (HTML5), Isotopes and Atomic Mass, Con Travoltaj (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Kütlələr və yaylar (HTML5), Masses & Springs, Maze Game, Molyarlıq (HTML5), Molarity, Molekul Polyarlığı (HTML5), Molecule Polarity, Molekul Formaları (HTML5), Molecule Shapes, The Moving Man, Rəqqas laboratoriyası (HTML5), Pendulum Lab, pH Cədvəli (HTML5), pH Scale, Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Reagentlər (reaktivlər), Məhsullar və Qalıqlar (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Reactions & Rates, Resonance, Ladybug Revolution, Salts & Solubility, Sound Waves (HTML5), Sound, Maddənin aqreqat halları (HTML5), States of Matter, Maddənin aqreqat halları: Əsasları (HTML5), Sugar and Salt Solutions, Təzyiq altında (HTML5), Under Pressure, Vektorların toplanması (HTML5), Vector Addition, Dalğaların interferensiyası (HTML5), Wave Interference, Naqildə yaranan rəqslər (HTML5)


Author(s) Trish Loeblein
School / Organization PhET
Date submitted 8/4/08
Date updated 5/29/24