Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Beskrivelse Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord concept, phet activity, physics
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning, Alfanedbryting, Balancing Act (HTML5), Balancing Act, Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Balancing Chemical Equations, Ballonger og oppdrift, Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet, Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys, Bygg et molekyl, Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom, Buoyancy, Calculus Grapher (HTML5), Calculus graf, Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab, Curve Fitting (HTML5), Kurvetilpasning, Density (HTML5), Density, Elektrisk landhockey, Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Anslag/estimat, Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Faraday's Law, Fluidtrykk og gjennomstrømming, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves, Friksjon (HTML5), Friction, Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Geometric Optics (HTML5), Geometric Optics, Geometric Optics: Basics (HTML5), Gravitasjon og baner (HTML5), Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, Gravity Force Lab: Basics (HTML5), Isotoper og Atommasse (HTML5), Isotoper og atommasse, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer, Maze Game, Molaritet (HTML5), Molarity, Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet, Molekylform (HTML5), Molecule Shapes, Mannen som går, Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium, pH-skala (HTML5), pH-skala, Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Reaktanter, produkter og rester, Reactions & Rates, Resonance, Ladybug Revolution, Salter og Løselighet, Sound Waves (HTML5), Lyd, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), Sugar and Salt Solutions, Under Pressure (HTML5), Under trykk, Vektorsum (HTML5), Vektoraddisjon, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser), Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 04.08.08
Oppdatert 29.05.24