Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)
Popis Written for legacy sims, not the html5 ones. These are the clicker questions that I use in my PhET activities. I update this activity as I add questions. This year, I put them in the order that I use them and included a scope and sequence for my course. I also linked the slides to the activities.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Výber z možností, otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová concept, phet activity, physics
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Kyslé a zásadité roztoky, Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Chemická rovnováha (HTML5), Chemická rovnováha, Balóny a vztlak, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Lom svetla (HTML5), Lom svetla, Vytvor molekulu, Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu, Vztlak, Calculus Grapher (HTML5), Derivácia a integrál funkcie, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Aproximácia krivky (HTML5), Aproximácia krivky, Hustota (HTML5), Hustota, Elektrický hokej, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Odhad, Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Faradayov zákon, Tlak a prúdenie kvapaliny, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Fourier: tvorenie vĺn, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Geometrická optika (HTML5), Geometrická optika, Geometrická optika: základy (HTML5), Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Pohyb lienky na ploche, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Molová koncentrácia (HTML5), Molová koncentrácia, Polarita molekuly (HTML5), Polarita molekuly, Tvary molekúl (HTML5), Molekulové tvary, Chodec, Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo, pH škála (HTML5), pH škála, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky, Reakcie & Hodnoty, Rezonancia, Otáčanie lienky, Soľ & Jej rozpustnosť, Zvukové vlny, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Skladanie vektorov (HTML5), Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia, Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 4.8.2008
Dátum aktualizácie 18.4.2023