Ενεργειακά Διαγράμματα Altın yıldız, PhET tasarım yönergelerini izleyen yüksek kaliteli, sorgulamaya dayalı etkinlikleri gösterir.


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Ενεργειακά Διαγράμματα
Açıklama Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Ders Fizik
Seviye Lise
Tür Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Ödev
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil Yunanca
Anahtar Kelimeler ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simülasyon(lar) Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri


Yazar(lar) Nikolaos Nerantzis
Okul / Kurum TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Gönderildiği tarih 16.07.2015
Güncellendiği tarih 16.07.2015