Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Ενεργειακά Διαγράμματα
Açıklama Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Konu Fizik
Seviye Lise
Tür Guided Activity, Laboratuvar, Ödev
Süre 60 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil Yunanca
Anahtar Kelimeler ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Benzetimler Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri


Yazar Nikolaos Nerantzis
E-posta İletişim abc57001@gmail.com
Okul / Kurum TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Gönderildi 16.07.2015
Güncellendi 16.07.2015