Ενεργειακά Διαγράμματα 金星表示遵循 PhET 設計指引,高品質的活動。


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Ενεργειακά Διαγράμματα
說明 Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
科目 物理
程度 高中
類型 作業, 實驗室, 指引活動
時間 60 分鐘
解答
語言 希臘語
關鍵字 ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
模擬教學 能量形式與轉化


作者 Nikolaos Nerantzis
學校 / 機構 TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
提交日期 2015/7/16
更新日期 2015/7/16