Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Alternatiivina võite laadida alla kõik failid korraga kokkupakitult.


Pealkiri Ενεργειακά Διαγράμματα
Kirjeldus Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Õppeaine Füüsika
Tase Keskkool
Tüüp Guided Activity, Kodutöö, Praktikum
Kestus 60 minutit
Koos vastustega Ei
Keel kreeka
Võtmesõnad ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulatsioonid Energy Forms and Changes


Autorid Nikolaos Nerantzis
Kool / Organisatsioon TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Sisestatud 16.07.15
Uuendatud 16.07.15