Ενεργειακά Διαγράμματα การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Ενεργειακά Διαγράμματα
คำบรรยาย Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Greek
คำสำคัญ ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
สถานการณ์จำลอง รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน


ผู้เขียน Nikolaos Nerantzis
โรงเรียน/หน่วยงาน TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
ส่งข้อมูลแล้ว 16/7/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/7/2015