Ενεργειακά Διαγράμματα Una estrella dorada designa actividades de alta calidad basadas en la investigación, que siguen los lineamientos de diseño de PhET.


Download todos los archivos como un archivo comprimido .zip


Título Ενεργειακά Διαγράμματα
Descripción Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Asignatura Física
Nivel Educación secundaria
Tipo Actividad guiada, Lab, Tarea
Duración 60 minutos
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulacion(es) Cambios y formas de energías


Autor(es) Nikolaos Nerantzis
Colegio / Organización TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Enviado 16/07/15
Actualizado 16/07/15