Ενεργειακά Διαγράμματα En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Ενεργειακά Διαγράμματα
Beskrivelse Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Guidet aktivitet, Laboratorie, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simuleringer Energiformer og ændringer


Forfattere Nikolaos Nerantzis
Skole / organisation TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Dato for tilmelding 16-07-15
Dato for opdatering 16-07-15