Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download all files as a compressed .zip


Title Ενεργειακά Διαγράμματα
Description Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Subject Physics
Level High School
Type Guided Activity, Homework, Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Grčki
Keywords ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulation(s) Oblici energije i energetske promjene


Author(s) Nikolaos Nerantzis
School / Organization TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Date submitted 2015.07.16
Date updated 2015.07.16