Ενεργειακά Διαγράμματα Una gold star indica attività di elevata qualità basate su indagini che seguono le linee guida progettuali di PhET.


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Ενεργειακά Διαγράμματα
Descrizione Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Disciplina Fisica
Livello Scuola superiore
Tipo Attività guidate, Compiti a casa, Lab
Durata 60 minuti
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulazioni Forme e cambiamenti di energia


Autori Nikolaos Nerantzis
Scuola / Organizzazione TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Proposto il 16/07/15
Aggiornato il 16/07/15