Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Ενεργειακά Διαγράμματα
Leírás Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Tárgy Fizika
Szint Középiskola emelt
Típus Guided Activity, Házi feladat, Labor
Időigény 60 perc
Válaszokkal Nem
Nyelv Görög
Kulcsszavak ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Szimulációk Energiafajták átalakítása


Szerző(k) Nikolaos Nerantzis
Iskola / Szervezet TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Közreadás 2015.07.16.
Frissítés 2015.07.16.