Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Stáhnout všechny soubory jako komprimovaný archiv ZIP.


Název Ενεργειακά Διαγράμματα
Popis Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Předmět Fyzika
Úroveň Střední škola
Typ Domácí úkol, Lab, Propojená aktivita
Trvání 60 minuty
Včetně odpovědi Ne
Jazyk Greek
Klíčová slova ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulace Formy energie a její přeměny


Autor(ři) Nikolaos Nerantzis
Škola / Organizace TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Datum vložení 16.7.15
Datum aktualizace 16.7.15