Ενεργειακά Διαγράμματα O steluță de aur indică activități de înaltă calitate, bazate pe investigație, care respectă orientările de proiectare PhET.


Download toate fișierele în format arhivat .zip


Titlul Ενεργειακά Διαγράμματα
Descriere Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Disciplina Fizică
Nivel Liceu
Tip Activitate dirijată, Laborator, Temă pentru acasă
Durata 60 minute
Răspunsuri incluse Nu
Limba Greacă
Cuvinte cheie ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulare(i) Formele energiei si schimbarile sale


Autor(i) Nikolaos Nerantzis
Școală / Organizație TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Data transmiterii 16.07.2015
Data actualizării 16.07.2015