Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Ενεργειακά Διαγράμματα
Descriere Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Subiect Physics
Nivel High School
Tip Guided Activity, Homework, Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simularea Formele energiei si schimbarile sale


Autori Nikolaos Nerantzis
Email abc57001@gmail.com
Şcoală / Organizaţie TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Prima transmisie 16.07.2015
Ultima verificare 16.07.2015