Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Ou pode descargar tosos os arquivos como un ficheiro zip comprimido.


Título Ενεργειακά Διαγράμματα
Descrición Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Tema Física
Nivel Bacharelato
Tipo Deberes, Guided Activity, Laboratorio
Duración 60 minutos
Respostas incluidas Non
Linguaxe Greek
Palabras clave ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulacións Energy Forms and Changes


Autores Nikolaos Nerantzis
Centro Escolar / Institución TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Presentado 7/16/15
Actualizado 7/16/15