Ενεργειακά Διαγράμματα Uma estrela de ouro indica alta qualidade, atividades baseadas em indagações que seguem as diretrizes de projeto PhET.


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Ενεργειακά Διαγράμματα
Descrição Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Assunto Física
Nível Ensino Médio
Tipo Atividade Guiada; Laboratório; Tema de Casa
Duração 60 min
Respostas Incluídas Não
Idioma Grego
Palavras-Chave ενέργεια; ενεργειακά διαγράμματα; μεταφορά; μορφές
Simulação(ões) Formas de Energia e Transformações


Autor(es) Nikolaos Nerantzis
Escola / Organização TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Data de publicação 16/07/15
Data de atualização 16/07/15