Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Ou pode descarregar todos os ficheiros num arquivo compactado (ficheiro zip).


Título Ενεργειακά Διαγράμματα
Descrição Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Assunto Física
Nível Ensino Secundário
Tipo Guided Activity, Laboratório, Trabalho para Casa
Duração 60 minutos
Respostas Incluídas Não
Idioma Greek
Palavras Chave ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulações Formas de energia e transformações de energia


Autores Nikolaos Nerantzis
Escola / Organização TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Submetido 16-07-2015
Atualizado 16-07-2015