Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Ή μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο.


Τίτλος Ενεργειακά Διαγράμματα
Περιγραφή Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Λύκειο
Είδος Guided Activity, Εργ, Κατ' οίκον εργασία
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Προσομοιώσεις Ενέργεια: μορφές και μετατροπές


Δημιουργοί Nikolaos Nerantzis
Email επικοινωνίας abc57001@gmail.com
Σχολείο / Οργανισμός TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Υποβλήθηκε 16/7/2015
Ενημερώθηκε 16/7/2015