Ενεργειακά Διαγράμματα Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET.


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Ενεργειακά Διαγράμματα
Περιγραφή Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Λύκειο
Είδος Εργ, Κατ' οίκον εργασία, Κατευθυνόμενη Δραστηριότητα
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Προσομοίωση(εις) Ενέργεια: μορφές και μετατροπές


Δημιουργοί Nikolaos Nerantzis
Σχολείο / Οργανισμός TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Ημερομηνία υποβολής 16/7/2015
Ημερομηνία ενημέρωσης 16/7/2015