Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ενεργειακά Διαγράμματα
Beskrivelse Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Nikolaos Nerantzis
Skole / Organisasjon TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Lastet opp 16.07.15
Oppdatert 16.07.15