Ενεργειακά Διαγράμματα Una estrella de oro indica alta calidad, basadas en investigaciones que siguen las directrices de diseño PhET.


Download Descargar todos los archivos como un archivo .zip comprimido.


Título Ενεργειακά Διαγράμματα
Descripción Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Asignatura Física
Nivel Escuela secundaria
Tipo Actividad Guiada, Lab, Tarea
Duración 60 minutos
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave (etiquetas) ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulación(es) Formas y Cambios de Energía


Autor(es) Nikolaos Nerantzis
Colegio / Organización TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Fecha de envío 16/07/15
Fecha de actualizado 16/07/15