Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Ενεργειακά Διαγράμματα
Opis Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Grčki
Ključne riječi ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulacije ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE


Autori: Nikolaos Nerantzis
Škola / Organizacija TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Poslato 7/16/15
Obnovljeno 7/16/15