Ενεργειακά Διαγράμματα Une étoile d'or indique, les activités de haute qualité fondées sur la recherche qui suivent les directives de conception PhET.


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Ενεργειακά Διαγράμματα
Description Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Sujet Physique
Niveau Lycée
Type Activité guidée, Devoirs, Labo
Durée 60 minutes
Réponses incluses Non
Langue Grec
Mots clés ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulation(s) Energie formes et changements


Auteur(s) Nikolaos Nerantzis
Ecole / Organisation TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Date de soumission 16/07/15
Date de mise à jour 16/07/15