Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ενεργειακά Διαγράμματα
Popis Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Gréčtina
Kľúčové slová ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Nikolaos Nerantzis
Škola / Organizácia TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Dátum odoslania 16.7.2015
Dátum aktualizácie 16.7.2015