Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Ενεργειακά Διαγράμματα
აღწერილობა Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, ლაბორატორია, საშინაო დავალება
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
სიმულაციები Energy Forms and Changes


ავტორები Nikolaos Nerantzis
სკოლა / ორგანიზაცია TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
წარდგენილია 7/16/15
განახლებულია 7/16/15