Ενεργειακά Διαγράμματα A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Ενεργειακά Διαγράμματα
内容 Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
課題 物理学
レベル 高等学校
タイプ Guided Activity, 実験教室, 宿題
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
シミュレーション エネルギーの形と変化


著者 Nikolaos Nerantzis
学校 / 団体 TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
送信日 15/07/16
更新日 15/07/16