Συγκέντρωση διαλύματος


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Συγκέντρωση διαλύματος
Açıklama Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Ders Kimya
Seviye Lise
Tür Gösterim, Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Ödev
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil Yunanca
Anahtar Kelimeler Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simülasyon(lar) Konsantrasyon (Derişim)


Yazar(lar) Konstantina Malamou
Okul / Kurum Protypo Gymnasio Zosimaia School
Gönderildiği tarih 16.11.2017
Güncellendiği tarih 16.11.2017