Συγκέντρωση διαλύματος


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Συγκέντρωση διαλύματος
Beskrivelse Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simuleringer Konsentrasjon


Forfattere Konstantina Malamou
Skole / Organisasjon Protypo Gymnasio Zosimaia School
Lastet opp 16.11.17
Oppdatert 16.11.17