Συγκέντρωση διαλύματος


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Συγκέντρωση διαλύματος
Descrizione Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Disciplina Chimica
Livello Scuola superiore
Tipo Attività guidate, Compiti a casa, Dimostrazione, Lab
Durata 60 minuti
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulazioni Concentrazione


Autori Konstantina Malamou
Scuola / Organizzazione Protypo Gymnasio Zosimaia School
Proposto il 16/11/17
Aggiornato il 16/11/17