Συγκέντρωση διαλύματος


Download Ou pode descarregar todos os ficheiros num arquivo compactado (ficheiro zip).


Título Συγκέντρωση διαλύματος
Descrição Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Assunto Química
Nível Ensino Secundário
Tipo Demonstração, Guided Activity, Laboratório, Trabalho para Casa
Duração 60 minutos
Respostas Incluídas Não
Idioma Greek
Palavras Chave Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulações Concentration


Autores Konstantina Malamou
Escola / Organização Protypo Gymnasio Zosimaia School
Submetido 16-11-2017
Atualizado 16-11-2017