Συγκέντρωση διαλύματος


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Συγκέντρωση διαλύματος
Descrição Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Assunto Química
Nível Ensino Médio
Tipo Atividade Guiada; Demonstração; Laboratório; Tema de Casa
Duração 60 min
Respostas Incluídas Não
Idioma Grego
Palavras-Chave Διάλυμα; Συγκέντρωση; Χημεία
Simulação(ões) Concentração


Autor(es) Konstantina Malamou
Escola / Organização Protypo Gymnasio Zosimaia School
Data de publicação 16/11/17
Data de atualização 16/11/17