Συγκέντρωση διαλύματος


Download todos los archivos como un archivo comprimido .zipTítulo Συγκέντρωση διαλύματος
Descripción Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Asignatura Química
Nivel Educación secundaria
Tipo Actividad guiada, Demostración, Lab, Tarea
Duración 60 minutos
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulacion(es) Concentración


Autor(es) Konstantina Malamou
Correo de contacto nmalamou@gmail.com
Colegio / Organización Protypo Gymnasio Zosimaia School
Enviado 16/11/17
Actualizado 16/11/17