Συγκέντρωση διαλύματος


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Συγκέντρωση διαλύματος
Opis Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Przedmiot Chemia
Poziom Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Demonstracja, Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język grecki
Słowa kluczowe Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Symulacja(e) Stężenia


Autorzy Konstantina Malamou
Szkoła / Organizacja Protypo Gymnasio Zosimaia School
Data przesłania 17-11-16
Data zaktualizowana 17-11-16