Συγκέντρωση διαλύματος


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Συγκέντρωση διαλύματος
Popis Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Gréčtina
Kľúčové slová Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulácia Koncentrácia


Autor(i) Konstantina Malamou
Škola / Organizácia Protypo Gymnasio Zosimaia School
Dátum odoslania 16.11.2017
Dátum aktualizácie 16.11.2017