Συγκέντρωση διαλύματος


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Συγκέντρωση διαλύματος
内容 Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
課題 化学
レベル 高等学校
タイプ Guided Activity, 実験教室, 宿題, 証明
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
シミュレーション 濃度


著者 Konstantina Malamou
学校 / 団体 Protypo Gymnasio Zosimaia School
送信日 17/11/16
更新日 17/11/16