Συγκέντρωση διαλύματος


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Συγκέντρωση διαλύματος
Beskrivelse Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Emne Kemi
Niveau Gymnasium
Type Demonstration, Guidet aktivitet, Laboratorie, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simuleringer Koncentration


Forfattere Konstantina Malamou
Skole / organisation Protypo Gymnasio Zosimaia School
Dato for tilmelding 16-11-17
Dato for opdatering 16-11-17