Συγκέντρωση διαλύματος


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Συγκέντρωση διαλύματος
Descriere Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Subiect Chemistry
Nivel High School
Tip Demonstration, Guided Activity, Homework, Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simularea Concentration


Autori Konstantina Malamou
Email nmalamou@gmail.com
Şcoală / Organizaţie Protypo Gymnasio Zosimaia School
Prima transmisie 16.11.2017
Ultima verificare 16.11.2017