Συγκέντρωση διαλύματος


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Συγκέντρωση διαλύματος
Descriere Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Subiect Chemistry
Nivel High School
Tip Demonstration, Guided Activity, Homework, Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simularea Concentration


Autori Konstantina Malamou
Şcoală / Organizaţie Protypo Gymnasio Zosimaia School
Prima transmisie 16.11.2017
Ultima verificare 16.11.2017