Συγκέντρωση διαλύματος


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Συγκέντρωση διαλύματος
აღწერილობა Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
თემა ქიმია
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, დემონსტრაცია, ლაბორატორია, საშინაო დავალება
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
სიმულაციები კონცენტრაცია


ავტორები Konstantina Malamou
სკოლა / ორგანიზაცია Protypo Gymnasio Zosimaia School
წარდგენილია 11/16/17
განახლებულია 11/16/17