Συγκέντρωση διαλύματος


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Συγκέντρωση διαλύματος
Leírás Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Tárgy Kémia
Szint Középiskola emelt
Típus Demonstráció, Guided Activity, Házi feladat, Labor
Időigény 60 perc
Válaszokkal Nem
Nyelv Görög
Kulcsszavak Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Szimulációk Koncentráció


Szerző(k) Konstantina Malamou
Iskola / Szervezet Protypo Gymnasio Zosimaia School
Közreadás 2017.11.16.
Frissítés 2017.11.16.