Συγκέντρωση διαλύματος


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Συγκέντρωση διαλύματος
Beschreibung Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Thema Chemie
Niveau Sekundarstufe II
Typ Demonstration, Geführte Aktivität, Hausaufgabe, Praktikum
Dauer 60 Minuten
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulation(en) Konzentration


Autoren Konstantina Malamou
Schule / Organisation Protypo Gymnasio Zosimaia School
Eingereicht am 16.11.17
Aktualisiert am 16.11.17