Συγκέντρωση διαλύματος


Download Descargar todos los archivos como un archivo .zip comprimido.


Título Συγκέντρωση διαλύματος
Descripción Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Asignatura Química
Nivel Escuela secundaria
Tipo Actividad Guiada, Demostración, Lab, Tarea
Duración 60 minutos
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave (etiquetas) Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulación(es) Concentración


Autor(es) Konstantina Malamou
Colegio / Organización Protypo Gymnasio Zosimaia School
Fecha de envío 16/11/17
Fecha de actualizado 16/11/17