Συγκέντρωση διαλύματος


Download Ή μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο.


Τίτλος Συγκέντρωση διαλύματος
Περιγραφή Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Θέμα Χημεία
Επίπεδο Λύκειο
Είδος Guided Activity, Επίδειξη, Εργ, Κατ' οίκον εργασία
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Προσομοιώσεις Συγκέντρωση


Δημιουργοί Konstantina Malamou
Email επικοινωνίας nmalamou@gmail.com
Σχολείο / Οργανισμός Protypo Gymnasio Zosimaia School
Υποβλήθηκε 16/11/2017
Ενημερώθηκε 16/11/2017