Συγκέντρωση διαλύματος


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Συγκέντρωση διαλύματος
Περιγραφή Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Θέμα Χημεία
Επίπεδο Λύκειο
Είδος Επίδειξη, Εργ, Κατ' οίκον εργασία, Κατευθυνόμενη Δραστηριότητα
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Προσομοίωση(εις) Συγκέντρωση


Δημιουργοί Konstantina Malamou
Σχολείο / Οργανισμός Protypo Gymnasio Zosimaia School
Ημερομηνία υποβολής 16/11/2017
Ημερομηνία ενημέρωσης 16/11/2017