Συγκέντρωση διαλύματος


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Συγκέντρωση διαλύματος
Description Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Sujet Chimie
Niveau Lycée
Type Activité guidée, Devoirs, Démonstration, Labo
Durée 60 minutes
Réponses incluses Non
Langue Grec
Mots clés Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulation(s) Concentration


Auteur(s) Konstantina Malamou
Email de contact nmalamou@gmail.com
Ecole / Organisation Protypo Gymnasio Zosimaia School
Date de soumission 16/11/17
Date de mise à jour 16/11/17