Συγκέντρωση διαλύματος


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Συγκέντρωση διαλύματος
Opis Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija, Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Grčki
Ključne riječi Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulacije Koncentracija


Autori: Konstantina Malamou
Škola / Organizacija Protypo Gymnasio Zosimaia School
Poslato 11/16/17
Obnovljeno 11/16/17